Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin akcji Black Friday 2021 w Motocyklova

Regulamin akcji Black Friday

Niniejszy regulamin określa warunki akcji promocyjnej o nazwie „Black Friday” (zwanej dalej „akcja”). Organizatorem akcji jest sklep Motocyklova przy współudziale ze spółką 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą na ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice, NIP: 634-292-31-65, która jest właściwym podmiotem upoważnionym do rozstrzygania wszelkich kwestii, wynikających z poniższego regulaminu. Poniższy regulamin jest jedynym dokumentem, określającym przebieg akcji oraz wszystkie jej następstwa. Wzięcie udziału w akcji Black Friday, czyli dokonanie zakupu towaru w określonym terminie i na określonych warunkach, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

Zasady akcji Black Friday i jej przebieg

15. Przedmiotem akcji jest umożliwienie klientom dokonania zakupu towarów w obniżonej cenie.
16. Akcja obowiązuje na stronie internetowej https://motocyklova.pl
17. Akcja trwa od 26 listopada 2021 roku
18. Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym
19. Cena produktów, biorących udział w akcji, zostanie na stronie internetowej obniżona o odpowiednią wartość procentową
20. Wzięcie udziału w akcji polega na dokonaniu zakupu w sklepie internetowym, towaru o obniżonej cenie

Wykluczenia

1. Niektóre produkty mogą nie być objęte promocją. Ich cena na stronie nie zostanie obniżona.
2. Akcja nie łączy się z innymi promocjami oraz kodami promocyjnymi
3. Rabat udzielany jest wyłącznie na produkty, nie obejmuje on ewentualnych kosztów dostawy towaru
4. Jeśli z powodu błędu systemu, naliczony rabat będzie wyższy niż ten, obowiązujący w trakcie akcji Black Friday, organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji takiego zamówienia
5. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w punkcie 4, pracownik sklepu skontaktuje się z klientem w celu ustalenia sposobu rozwiązania

Ograniczenia

1. Ze względu na planowaną zwiększenie zainteresowania ofertą sklepu internetowego, czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.
2. Część produktów dostępnych na stronie, dostępna jest w ograniczonej ilości. W przypadku braku dostępności, z powodu większej ilości zamówień, będą one realizowane w kolejności chronologicznej, do wyczerpania zapasów towaru
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości realizacji zamówienia, w przypadku niewystarczającej ilości produktów

Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie bez uprzedniego informowania uczestników
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania akcji Black Friday, klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja: akcja BF w Motocyklova"
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel